Grunto tyrimai

Kam reikalingi grunto tyrimai?

Labai dažnai užsakovai, būdami ne specialistais, nusprendžia, kad grunto tyrimu visai nereikia arba pakaks vieno tiriamojo gręžinio. Ir nesikreipdami ar kreipdamiesidėl tokio tyrimo, jie jau iš anksto žino, kad galvoja teisingai. Jei nereikalauja projektuotojai, galima visai nedaryti, arba daroma minimaliai -dėl formalumo.

 

O tai reiškia, kad didelė šiuolaikinių statytojų dalis yra pakankamai turtinga, kad gali pirkti brangias statybines medžiagas, žemės sklypus, bet ignoruojanti mokslo pasiekimus. Šie žmonės per daug pasitiki savo kompetencija visose srityse, tačiau tai nereiškia, jog darbą jie atlieka profesionaliai, o gruntotyros srityje, statyboje toks nusistatymas prilygsta žaidimui loterijoje. Tai reiškia, kad žmonės linkę nepagrįstai, nepamatuotai rizikingai taupyti ten, kur taupymas visiškai nepateisinamas.

Tarp pačių tyrėjų yra daug tokių, kurie, neturėdami pakankamos kvalifikacijos ir gyvenimiškos patirties, ir, kas skaudžiausia, neturėdami kito (atsarginio) pragyvenimo šaltinio, degraduoja kaip specialistai – jie sutinka su bet kokiomis užsakovų diktuojamomis sąlygomis.

 

Jokiu būdu negali pakakti vieno tiriamojo gręžinio net nesudėtingo pamato suprojektavimuidėlpaprasčiausios priežasties – žemės sluoksniai nėra horizontalūs, o jų stipruminės savybės yra įvairios ir plote, ir gylyje. Gręžimu nustatoma tik grunto uolienų litologinė sudėtis. Dar būtinas zondavimas, kad nustatyti grunto stiprumą – sugebėjimą atlaikyti apkrovas.

 

Grunto geotechninis tyrimas – tai ne tik „dviejų skylių“ išgręžimas žemėje: tai – viena iš projektavimo stadijų, sekanti po toponuotraukos atlikimo. Tai darbas, susidedantis iš dviejų svarbių etapų – lauko darbų ir duomenų apdorojimo, analizės. Šiame darbe dalyvauja ir gręžėjai, ir geologai. Ataskaitos pateikimu darbas neužsibaigia: statybos eigoje geologas turi teikti visas reikiamas konsultacijas užsakovui, atsakydamas į iškylančius klausimus.

 

Naujų brangių namų eksploatavimo eigoje, net nepraėjus porai metų po pastatymo, daug kur trūkinėja sienos, skilinėja kampai, blogai darinėjasi durys ir langai. Visa tai – daugiausiadėlnekokybiškų grunto tyrimų, arbadėlvisiško jų neatlikimo. Dažni atvejai, kai naujai įrengtas vandens gręžinys po mėnesio nebeduoda vandens. Žmonės supras, kad taupymas turi būti gerai apgalvotas ir rinksis specialistus ne pagal tai, kas pigiau „daro“, bet domėsis jų atliekamo darbo kokybe.

 

Dar labia svarbu pažymėti, kad grunto tyrimai gali duoti statytojui ir finansinės naudos. Žinant sklypą sudarnčius grunto sluoksnius, galima teisingai juos panaudoti namo statybai ir sklypo sutvarkymui, nes šiai dienai betkoks gruntas (derlingas sluoksnis, žvyras, akmenys, molis, smėlis ir t.t) kainuoja labai brangiai. Tai labai pajaučia užsakovai, kurių sklypai yra atokiau nuo karjerų. Labai grunto kainą išbrangina transporto išlaidos.

 

Jeigu sklype turite gero žvyro, išliesite pigiau pamatus ir atliksite kitus betonavimo darbus. Jeigu turite molžvyrio, tuomet galėsite įsirengti ilgai tarnaujančius privažiavimo kelius. Jeigu turite molio, galesite panaudoti tvenkinio įrengimui ir augalams sodinti. Akmenimis galėsite puošti aplinką ir t.t.

 

Kodėl reikia atlikti laboratorinius gruntų tyrimus?

 

Atlikus laboratorinius grunto tyrimus galime nustatyti gruntų sudėtį, įvertinti jų fizinę būseną bei fizikines ir mechanines savybes.


Nustačius grunto sudėtį gaunama informaciją apie grunto granuliometrinę sandarą. Pagal tai galime gruntą suskirstyti į atskirus tipus, identifikuoti jų pavadinimą, spręsti apie būsimą grunto elgseną, bei apytiksliai įvertinti grunto stiprumą.


Nustačius gruntų fizikines ir mechanines gruntų savybes gauti rezultatai yra naudojami pastato projektavime, konstruktorius pagal šiuos duomenis įvertina statinio pagrindo laikomąją gebą bei parenka tinkamiausia pamatų rūšį, įvertina pagrindo deformacines savybes.


Laboratoriniai gruntų tyrimai mums padeda prognozuoti jų elgseną statybos metu, bei jai pasibaigus, sumažina pamatų įrengimo kaštus, sumažina pastato nusėdimo ir deformacijų pavojų.


Remdamiesi ISO standartais nustatome fizikines ir mechanines gruntų savybes. Kliento pageidavimu galime nustatyti grunto fizikines ir mechanines savybes vadovaudamiesi ASTM, DIN, GOST standartais.

 

Ekogeologiniai tyrimai

 

Prieš įsigyjant sklypą, kuriame buvo/yra vykdoma ūkinė veikla atliekame preliminarų „due diligence“ teritorijos galimo užterštumo vertinimą (rekognoskuotė).


Atliekame ekogeologinius tyrimus (ūkio subjektų poveikio geologinei aplinkai įvertinimas). Tyrimai atliekami vadovaujantis normatyviniu dokumentu „Ekogeologinių tyrimų reglamentas. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas Nr.1-104“.

 

UAB "Geopra"