Dokumentai namo projektavimui

Tuomet, kai visi svarbiausi sutarties tarp architekto ir kliento, sutarties pasirašymo momentai yra aptarti – galima pradėti projekto rengimo darbus. O pradedant ruošti projektą reikalinga projektavimo sąlygų sąvadas, kuris gaunamas pateikus būtinus juridinius dokumentus.  Be šių privalomųjų teisinių dokumentų, net ir nepradedamas rengti projektavimo sąlygų sąvadas, suteikiantis oficialią juridinę teisę pradėti projektavimo darbus. Todėl labai kruopščiai sukomplektuokite visus juridinius dokumentus, kuriuos turite ir pateikite juos savo architektui peržiūrėti, nes jie yra reikalingi pildant paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti.

 

Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į juos. Šį dokumentą bei jo svarbą, galima prilyginti žmogaus pasui. Būtent žemės kadastrinė pažyma identifikuoja, kad tai sklypas, kurio nuosavybės teisės priklauso jums arba jūsų artimiesiems. Jame užfiksuota  visa pagrindinė informacija apie sklypą (paskirtis – kita, tinkanti gyvenamajai statybai ar žemės ūkio veiklai, gamybinei veiklai ir pan.; priklausomybė – vienam ar keliems savininkams; išvardijami pastatai, kurie yra ant tos žemės; įsiskolinimai, kai sklypas ar jo dalis priklauso kategorijai, kurioje neleistina statyba; tinklų apsauginės zonos; servitutai ir panašiai). Jei jums nuosavybės teise priklausančioje žemėje yra pastatų ar kitokių statinių, yra būtina turėti pažymėjimus apie Nekionojmojo turto regstre įregistruotus statinius ir teises į juos visiems šiems statiniams ir pateikti juos kartu su visais privalomaisiais dokumentais projektavimo sąlygų sąvadui gauti.

 

Sklypo ribų planas. Antrasis labai svarbus dokumentas, kuris reikalingas šalia kitų nuosavybę įrodančių dokumentų – sklypo ribų planas. Šis dokumentas nurodo jūsų sklypo dydį, fiksuoja konkrečiusjo kampus, įvardindamas juos bendrosiomis koordinatėmis, kurios pažymėtos bendruosiuose geodeziniuose dokumentuose. Šiame sklypo ribų akte, nurodytos visos kaimyninė valdos, jų savininkai ir tų savininkų suderinimai, informuojantys, jog jų  nuosavybės dokumentuose užfiksuotos tos pačios bendros sklypų ribos koordinatės.

 

Kaimynų notariniai sutikimai. Yra daugybė atvejų, kai rekia gauti kaimyninės valdos notarinius sutikimus jau prieš pradedant gyvenamojo namo  projektavimo darbus. Visų pirma, tais atvejais, kai nusižengiame galiojantiems projektavimo procesą reglamentuojantiems normatyvams ir pabloginame kaimyninės valdos sąlygas. Taip būna, kai sklypaiyra itin arti vienas kito, kai norima pastatą ar jo dalį statyti per arti sklypo ribos, neišlaikant norminio atstumo tarp pastatų, kai norima per gretimą sklypą projektuoti kokių nors inžinerinių komunikacijų tiesimą. Ir taip galima vardinti daugybę įvairiausių atvejų. Tačiau kaimyninių valdų savninkų notariniai sutikimai visai nereikalingi, jeigu mums pavyksta tiklsiai įgyvendinti visus normomis reglamentuojamus reikalavimus.


Servitutai. Tai yra teisių suteikimas naudotis bendrai gretimų valdų savininkams jūsų sklypo dalimi, kad būtų galima patekti į kaimyninę valdą, į kurią jie jokio kito patekimo patekimo neturi ir negali turėti. Privalu tai žinoti ir laikytis tokių reikalavimų, projektuojant tiek inžinerines komunikacijas, tiek pastatus ir nepažeisti servitutų naudotojų teisių. Statybos metu negalima net ir laikinai atitverti tų valdų nuo pagrindinių išvažiavimų, nuo patekimų į kitas gatves ir kelius.

 

Topografinė medžiaga. Tam, kad architektas galėtų pilnavertiški pradėti projektuoti gyvenamąjį namą, jūs privalote jam pateikti topografinę nuotrauką. Šis dokumentas turi  būti naujas ir suderintas su visomis institucijomis, su kuriomis privaloma topografinę nuotrauką derinti. Kiekvieno pastato projektavimas prasideda nuo teisingo jo patalpinimo sklypo plane. O tai galima padaryti tik turint topografinę sklypo nuotrauką su visais arti esančiais objektais. Jame aiškiai galima nustatyti atstumus iki gretimų valdų, iki gretimose valdose esančių inžinerinių tinklų, saugotinų ir vertingų želdinių ir pan.


Taigi, norint nustatyti gyvenamojo namo formą, dydį, orientaciją, tinkamai pastatyti jį sklype, reikia maksimaliai įvertinti visą aplinkui esančią situaciją.