Įgaliojimai nekilnojamojo turto perleidimo sandoriuose

Tiek nekilnojamojo turto savininkas (pardavėjas) tiek pirkėjas perleidimo sandoryje (parengiamuosiuose veiksmuose, sandorio pasirašymo ir vykdymo procese) gali dalyvauti pats arba įgalioti savo pasirinktą fizinį ar juridinį asmenį, kuris veiktų jo vardu kaip atstovas. Tokiu atveju įgaliotojas pirkimo-pardavimo procese tiesiogiai nebedalyvauja. Pasirinkus sandorį sudaryti per įgaliotą asmenį būtina nepamiršti, jog įgaliojimai dėl nekilnojamojo turto perleidimo privalo būti notarinės formos.

 

Pagal įgaliotojo poreikius bei perleidimo sandorio ypatybes gali būti sudaromi arba terminuoti, arba neatšaukiami įgaliojimai. Terminuoti įgaliojimai yra apibrėžti tam tikru laiko periodu (pavyzdžiui, trys metai) arba konkrečia data (pavyzdžiui, iki 2016 m. kovo 22 d.), iki kurios atstovas gali veikti atstovaujamo savininko vardu. Jeigu įgaliojime nenurodomas joks terminas, jis laikomas neapibrėžtu ir galioja 1 metus nuo jo sudarymo dienos. Suėjus terminui, toks įgaliojimas netenka galios ir turi būti grąžinamas įgaliotojui. Neatšaukiami įgaliojimai sudaromi sandorių (pavyzdžiui, preliminariųjų sutarčių) pagrindu. Jie apibrėžiami ne data ar laiko periodu, o įvykiu, kuris turi įvykti (pavyzdžiui, pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymu). Toks įgaliojimas netenka galios arba panaikinus sandorį, kurio pagrindu jis buvo sudarytas, įvykdžius jame nurodytus pavedimus arba įvykus įvykiui, kuris nurodomas įgaliojime.

 

Be minėtų įgaliojimo pasibaigimo pagrindų, taip pat būtina nepamiršti, jog įgaliojimas pasibaigia mirus fiziniam asmeniui, kuris davė įgaliojimą arba kuriam įgaliojimas buvo duotas, nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuris davė įgaliojimą, arba kuriam buvo duotas įgaliojimas.

 

Jeigu įgaliojimas sudaromas veiksmams kitoje valstybėje atlikti, labai rekomenduojama įgaliojimo turinį suderinti su tos šalies notaru, pas kurį būtų tvirtinamas toks įgaliojimas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog užsienyje sudarytas įgaliojimas turi būti apostilizuojamas. Apostille – tai dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos. Jeigu valstybė, kurioje sudarytas įgaliojimas, nėra prisijungusi prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, be apostile toje šalyje, dokumentą reikės papildomai legalizuoti ir šalyje, kurioje tas įgaliojimas bus naudojamas.


© 2018 Zemindar